Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

  1. Ο παρών κόμβος (website) (webtv.ime.gr & tv.ime.gr) ανήκει στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
  2. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του κόμβου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του κόμβου.
  3. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε, για το λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι τους αποδέχονται.
  4. Το σύνολο του περιεχομένου του κόμβου, συμπεριλαμβανομένων οπτικοακουστικών έργων (ταινιών, videos κλπ), κειμένων, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, μουσικής, αρχείων και κάθε γενικά πνευματικού δημιουργήματος, ανήκει στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (και στις συνδεδεμένες προς αυτό εταιρείες) και προστατεύεται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, φόρτωση «download», μετάφραση, χρήση, εκμετάλλευση, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του κόμβου και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε αυτό, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.
  5. Αποσυμπίληση: Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του κόμβου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού, που περιλαμβάνεται σε αυτό ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του κόμβου ανήκει αποκλειστικά στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (και στις συνδεδεμένες προς αυτό εταιρείες). Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου παρέχεται στους χρήστες τους αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (και στις συνδεδεμένες προς αυτό εταιρείες).
5B. Αποθήκευση streaming ή άλλων media: Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά η, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κ.λπ.), που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται, επίσης, η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το κόμβου σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη σελίδα.
  1. Ο χρήστης του κόμβου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη πράξη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον κόμβο. Χρήση του κόμβου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες.
  2. Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον κόμβο δεν αποτελεί συμβουλή, ευθέως ή εμμέσως παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν το περιεχόμενο του κόμβου και να ενεργήσουν κατά βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
  3. Ο κόμβος περιλαμβάνει παραπομπές (links) και διαφημίσεις τα οποία σχετίζονται με ιστοσελίδες και εταιρείες που λειτουργούνται από άτομα που δεν σχετίζονται με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Η χρήση των στοιχείων αυτών από τους χρήστες του κόμβου υπόκειται σε επιπλέον όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται στις ιστοσελίδες των τρίτων.
  4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι γενικοί όροι χρήσης, η πολιτική απορρήτου και γνωστοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στον κεντρικό κόμβο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: Πολιτική Απορρήτου